Een magazijn behoort niet alleen wettelijk veilig te zijn, maar het geeft jou als werkgever natuurlijk ook een gerust gevoel. De verantwoordelijkheid over de werknemers ligt ten slotte bij u.

In de Arbowet is vasgesteld dat iedere werknemer recht heeft op een gezonde en veilige werkomgeving. De werkgever heeft hier de primaire verantwoordelijkheid om deze wet na te leven. Zo behoren alle apparaten en gereedschappen gekeurd te zijn op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren. Schriftelijke bewijsstukken moeten hierbij aanwezig zijn. Als een werkgever een overtreding begaat, zal de Arbeidsinspectie, die regelmatig controleert of de werkgevers aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoen, sancties op leggen.

De magazijn kan je laten controleren door het BMWT, een bracheorganisatie van importeurs en fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichting, wegenbouwmachines en transportmaterieel. Zijn alle wettelijke voorschriften voldaan, dan krijg je het BMWT keurmerk.

Alleen aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen garandeert niet dat er geen ongelukken meer gebeuren. Daarom is het belangrijk dat wanneer er iets gebeurd op de werkvloer, dat dit goed geregistreerd en onderzocht wordt. De precies maatregelen van het veiligheidsbeleid kun je vastleggen in een veiligheidsplan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *